Å tenke gjennom et emne eller en sak og eventuelt finne frem til en konklusjon er å resonnere. I en resonnerende tekst skal du ofte greie ut om, forklare, drøfte, ta stilling til en sak og noen ganger sammenlikne. Det er viktig å lese oppgaven nøye og gjøre det du blir bedt om å finne.
Oppbygning av en resonnerende tekst: Skriv på en logisk og oversiktelig måte, slik at det blir lett for en leser å følge tankegangen din.
Det er lurt å dele en slik tekst opp i tre områder:
 1. Innledning - Presentasjon av saken - Eventuelle avgrensninger eller definisjoner.
 2. Hoveddel - Momenter og refleksjoner (Husk! bare ha et hovedmoment i hvert avsnitt)
 3. Avsluttning - Egen vurdering - Konklusjon - Avrunding

Innledningen skal presentere saken slik at leseren får vite hva teksten handler om. Det er ofte lurt å forme den første delen av teksten slik at du fanger leserens oppmerksomhet:
 • Beskriv en konkret situasjon som aktualiserer emnet.
 • Å gi et kort sitat fra en nyhetsreportasje.
 • Å komme med en overaskende faktaopplysning.
 • Å sitere fra en tekst som har tilknytning til saken eller emnet, for eksempel noen linjer fra et dikt eller en setning fra en roman eller novelle.
Så følger en presentasjon av emnet eller saken. Det kan være viktig å dele disse deene av innledningen i to avsnitt.
Sett leseren inn i problemområdet eller emnet ved å presentere saken på en klar og sklig måte. Det er flere måter å gjøre dette på :
 • Skrive kort og klart hva saken gjelder, og hvorfor det er viktig å ta den opp.
  • Forklare hvordan situasjonen er akkurat nå når det gjelder denne saken.
  • Avgrense emnet ved å si hva du vil konsentrere deg om, og hvorfor, dersom det er et stort emneområde.
Det kan være lurt å skrive presentasjonen av saken først, før du begynner å tenke igjennom hvilke momenter du vil ha med. Da får du klargjort for deg selv hva du vil skrive om, og det blir lettere å sette opp en momentliste.

 • Hoveddelen av teksten : Sette opp en momentliste.
 • Les oppgaven svært nøye. det er viktig at du gjør det oppgaven ber om, svarer på spørsmålene som blir spurt. Finn ut om den ber deg om å drøfte, vurdere, ta stilling til eller sammenlikne. Ofte er det flere av disse tingene som må gjøres. Når du er sikker på hva oppgaven spør etter, kan du starte å finne relevant stoff. Det er viktig å notere hvilke kilder som blir brukt underveis.
 • Organisering av teksten. Det er nødvendig å forme teksten oversiktig og logisk slik at det blir lett for leseren å følge tankegangen. Det er vanlig at oppgaven handler om kontraster. fordeler- ulemper, for- imot. Noen skriver om ting og ellementer som taler for saken først, derreter det som taler imot. Et stilbrudd kan være å vurdere en side av saken om gangen, og skrive et avsnitt for først, og derretter et avsnitt mot det som ble sagt i det foregående avsnittet. En slik oppbygning av stoffet er mer krevenede og tunkt å følge med i, men kan fungere i visse tilfeller. Noen velger å skrive om ulempene først derretter noen av fordelene. Fra sak til sak, eller viktige sider ved en sak. Måten å bruke kontraster varierer etter hvilken type tekst du har og hva du vil få frem med teksten. Noen oppgaver spør om å greie ut om saker du synes er spesielt viktige innenfor spesielle områder. Begynn med det du synes er viktigst og/eller det du mener er viktigst for saken. Det er naturlig å bruke ulike argumenter for å få frem meningene dine.